Přihlásit se
  • 04
    bře
    Aktuální ortofotomapa ČR
    Ve všech aplikacích je dostupná nová ortofotomapa pro západní část území ČR, území ORP bylo snímkováno v září 2021 (viz panel Vrstvy - Ortofoto ČÚZK).
    Zdroj ČÚZK 
město Roztoky nám. 5. května 2 252 63 Roztoky Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Schill Telefon: +420 220 400 220 E-mail: schill@roztoky.cz